Какво е vPOS или виртуален POS терминал?
vPOS или виртуалният POS терминал позволява на вашият уеб сайт или приложение да получава разплащания с кредитни и/или дебитни карти директно по Вашата сметка, директно през платежната система на БОРИКА.

Какво е БОРИКА?
Банковата Организация за Разплащания с Използване на КАрти (БОРИКА) е дружество на Българска народна банка (БНБ), създадено през 1993 г. с цел създаване на система за работа с банкови карти. През 2005 г. дружеството е преобразувано в акционерно дружество, след продажба на 63,76% от капитала на 25 местни банки.

БОРИКА оперира едноименната система за банкови карти, която обслужва местните банки, които издават банкови карти и приемат плащания с тях, като:

 • Авторизира плащанията, извършени с местни дебитни и международни дебитни и кредитни карти (включващи картовите продукти на MasterCard, Visa, American Express и JCB), издадени от тези банки.
 • Персонализира издаваните чрез дружеството банкови карти.
 • Извършва нетиране на междубанковите плащания, инициирани чрез картови операции, и изпраща резултатите за сетълмент в Българска народна банка.
 • Осъществява връзка с международните картови системи MasterCard, Visa, American Express.
 • Тества и сертифицира банкомати и ПОС терминали.
 • Разработва операционни правила за функционирането на картовата система.

Настоящата дейност на БОРИКА, освен оперирането и поддържането на картовата система, включва и работа по стратегическия проект миграцията към смарт карти на базата на стандарта EMV и проекти, свързани с разработка на авторизационен софтуер, софтуер за банкомати и ПОС терминали и софтуерни и хардуерни средства за криптографска защита.

Кои банки използват БОРИКА?

 • Райфайзен Банк България
 • Централна Кооперативна Банка
 • Уникредит Булбанк
 • OTP Group Експресбанк (Сосиете Женерал Експресбанк)
 • Алианц Банк България
 • Българо-американска кредитна банка
 • Инвестбанк
 • Общинска банка
 • Банка Токуда
 • D Commerce Bank
 • Сибанк
 • Пощенска банка
  и много други…