Облачно видеонаблюдение

Облачно видеонаблюдение

Считано от 13.02.2018 г. Бизнес Мениджмънт Софтуер предлага облачно видеонаблюдение. Услугата елиминира нуждата фирми от малък, среден или голям бизнес да елиминират нуждат от купуването на скъп софтуер или поддръжка на сървър или DVR устройство.