software-development

Какво е бизнес софтуер
Бизнес софтуер или бизнес приложение е набор от компютърни програми които се използват от бизнес потребителите и изпълняват различни бизнес функции. Тези бизнес приложения се използват за повишаване на продуктивността, измерване на продуктивността или за да следят дали дадени бизнес функции се изпълняват правилно.

Някой от бизнес приложенията са интерактивни и имат графичен потребителски интерфейс или просто потребителски интерфейс, който позволява на потребителите да търсят/модифицират и въвеждат данни както и да добиват мигновенни резултати от тях.

Какво е CRM
CRM софтуерът е предназначен да помогне на вашият бизнес да отговаря на общите цели на управление на взаимоотношенията с клиенти. CRM софтуерите в наши дни са силно мащабируеми и лесно персонализирани, те позволяват на бизнесът да получи практични данни за клиенти посредством алгоритъм, да се предричат бизнес възможности чрез прогнозен анализ, рационализиране на операциите и персонализиране на обслужването на клиентите на базата на известната история на клиента и предходни взаимодействия с вашият бизнес.

Какво е ERP
Планиране на ресурсите на предприятието (ERP) е софтуер за управление на бизнес процеси, които позволява на организацията да използва система от интегрирани приложения за управление на бизнеса и автоматизира много бек-офис функции, свързани с технологии, услуги и човешки ресурси. ERP софтуер интегрира всички аспекти на дадена операция, включително планиране на продукта, разработване, производство, продажби и маркетинг .

ERP софтуер се счита за приложение което се използва главно от големите предприятия, тъй като е предназначен да се използва от тях и често изисква специализирани екипи , за да персонализират и анализират данните, да се справят с ъпгрейди и разширяване на системата.

Бизнес софтуер
Бизнес Мениджмънт Софтуер ЕООД предлага пълен набор от софтуерни услуги за да достави ценово ефективни и надеждни софтуерни решения подхождащи на вашите специфични нужди. Ние разработваме софтуер и мобилни приложения за вашият бизнес – онлайн магазини, портали, системи за автоматизация, системи за бизнес мениджмънт и други.

Ние сме специализирани в: